Pacii

Pacii, Bucuresti: Oferte cu vanzari si inchirieri de apartamente, case, spatii sau terenuri

Garsoniera
Pacii
Garsoniera, Sector 6, Pacii - Metrou Pacii
34 500 €
Apartament 2 camere
Pacii
Apartament 2 camere, Sector 6, Pacii
69 900 €
Momentan nu sunt imagini in aceasta zona. Asteptam imaginile tale la e-mail: email