Pacii

Pacii, Bucuresti: Oferte cu vanzari si inchirieri de apartamente, case, spatii sau terenuri

Apartament 2 camere
Pacii
Apartament 2 camere, mobilat complet, Sector 6, Pacii - metrou pacii
360 € / luna
Garsoniera
Pacii
Garsoniera, mobilata complet, Sector 6, Pacii
250 € / luna
Apartament 2 camere
Pacii
Apartament 2 camere, Sector 6, Pacii
66 500 €
Apartament 2 camere
Pacii
Apartament 2 camere, Sector 6, Pacii
50 900 €
Apartament 2 camere
Pacii
Apartament 2 camere, mobilat complet, Sector 6, Pacii
380 € / luna
Apartament 2 camere
Pacii
Apartament 2 camere, mobilat complet, Sector 6, Pacii
400 € / luna
Momentan nu sunt imagini in aceasta zona. Asteptam imaginile tale la e-mail: email