Pacii

Pacii, Bucuresti: Oferte cu vanzari si inchirieri de apartamente, case, spatii sau terenuri

Apartament 2 camere
Pacii
Apartament 2 camere, mobilat complet, Sector 6, Pacii - Metrou Pacii
350 € / luna
Garsoniera
Pacii
Garsoniera dubla, Sector 6, Pacii - Metrou Pacii
47 750 €
Apartament 2 camere
Pacii
Apartament 2 camere, mobilat complet, Sector 6, Pacii - Metrou Pacii
400 € / luna
Apartament 2 camere
Pacii
Apartament 2 camere, mobilat complet, Sector 6, Pacii - Metrou Pacii
420 € / luna
Apartament 2 camere
Pacii
Apartament 2 camere, mobilat complet, Sector 6, Pacii - Metrou Pacii
450 € / luna
Apartament 2 camere
Pacii
Apartament 2 camere, mobilat complet, Sector 6, Pacii - Metrou Pacii
360 € / luna
Garsoniera
Pacii
Garsoniera, mobilata complet, Sector 6, Pacii - Metrou Pacii
300 € / luna
Apartament 2 camere
Pacii
Apartament 2 camere, mobilat complet, Sector 6, Pacii - Metrou Pacii
500 € / luna
Garsoniera
Pacii
Garsoniera, mobilata complet, Sector 6, Pacii - Dedeman
350 € / luna
Garsoniera
Pacii
Garsoniera, Sector 6, Pacii - Metrou Pacii
34 500 €
Momentan nu sunt imagini in aceasta zona. Asteptam imaginile tale la e-mail: email